Πάγκος με Ενσωματωμένο Μηχάνημα (78)

Πάγκος με Εξωτερικό Μηχάνημα (45)

Πάγκος Πίτσας με Ενσωματωμένο Μηχάνημα (6)

Πάγκος Σαλατών με Ενσωματωμένο Μηχάνημα (11)

Πάγκος Συρτάρια με Ενσωματωμένο Μηχάνημα (5)

Χαμηλός Πάγκος με Ενσωματωμένο Μηχάνημα (15)